Tòa nhà văn phòng công ty cổ phần Ngô Han

Tòa nhà văn phòng công ty cổ phần Ngô Han

Hạng mục: Tư vấn thẩm tra và Giám sát thi công

Địa chỉ: 1662 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh

Tổng dự toán: 14.5 tỷ đồng

0972.643.968