Thẩm tra bản vẽ thi công kho hàng Seabornes Fedex Station

Thẩm tra bản vẽ thi công – Kho hàng SEABORNES FEDEX STATION – CÔNG TNHH TM & DV SONG BÌNH

Địa chỉ: Số 6 Đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng dự toán: 35 tỷ đồng

0972.643.968