Nhà ở gia đình – Ông Vũ Thanh Sơn

Nhà ở gia đình

Chủ đầu tư: Ông Vũ Thanh Sơn

Địa điểm xd: Do Nha 2, phường Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Đơn vị tư vấn thiết kế: Thiết kế và thi công trọn gói: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DSW TẠI HP.

0972.643.968