Nhà ở gia đình Ông Chiến – Bà Tuyết

Nhà ở gia đình

Chủ đầu tư: Ông Chiến – Bà Tuyết

Địa điểm xây dựng: Xã Đại Bản, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Thiết kế và thi công trọn gói: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DSW TẠI HP

0972.643.968