Nhà ở gia đình – Ông Nguyễn Trung Kỳ

Nhà ở gia đình

Chủ đầu tư: Ông nguyễn trung Kỳ

Đại điểm xd; Xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Nhà thầu thi công trọn gói: Thiết kế và thi công trọn gói: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DSW TẠI HP

0972.643.968