Kho lưu trữ chuyên dụng Tỉnh Long An

Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Long An

Dự án Thẩm tra thuộc nhóm dân dụng

Phạm vi công việc: Thẩm tra kiến trúc, kết cấu, hệ thống cơ điện (MEP) toàn bộ dự án

Thẩm tra khối lượng và dự toán

Tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng

Chủ đầu tư: Sở nội vụ tỉnh Long An

0972.643.968