Showroom nội thất Điện Biên Phủ

Showroom nội thất Điện Biên Phủ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Hiệp Thịnh Phát

Tổng dự toán: 50 tỷ đồng

0972.643.968