Nhà Ông Chiến – Bà Tuyết: Tp. Hải Phòng

Nhà Ông Chiến – Bà Tuyết

Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Đại Bản, Huyện An Dương, Tp. Hải Phòng

0972.643.968