Nhà Anh Đỗ Đăng Chiến: An Dương, Hải Phòng

Nhà anh Đỗ Đăng Chiến

Địa chỉ: Số 71 đường 351, Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng.

Hạng mục thực hiện: thiết kế + xây dựng

0972.643.968