Trụ sở ngân hàng MSB, Phường Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Trụ sở ngân hàng MSB, Phường Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

0972.643.968